CHKO Český Ráj schválila použití UFO http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013030006

CHKO Český Ráj schválila použití UFO http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013030006

http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013030006