Dočasné zákazy lezení v Sasku http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013040018

Dočasné zákazy lezení v Sasku http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013040018