Filip Zaoral #CR dal Kouzlo Pohybu 8a #Porúbka

Filip Zaoral #CR dal Kouzlo Pohybu 8a #Porúbka

Miro Dvoršťák #SR dal Kríza stredného veku 8a+ #Porúbka

Miro Dvoršťák #SR dal Kríza stredného veku 8a+ #Porúbka

Štěpán Nosek #CR dal Hypochonder 8a+ #HarmaneckáJaskyňa Kríza Stredného 8a+ #Porúbka

Štěpán Nosek #CR dal Hypochonder 8a+ #HarmaneckáJaskyňa Kríza Stredného 8a+ #Porúbka

Vladislav Nagy #SR dal Poseidón 8a #Porúbka

Vladislav Nagy #SR dal Poseidón 8a #Porúbka

Peter Šofránko #SR dal Poseidón 8a #Porúbka

Peter Šofránko #SR dal Poseidón 8a #Porúbka

Adam Janovský #CR dal Kríza Stredného Veku 8a+ #Porúbka

Adam Janovský #CR dal Kríza Stredného Veku 8a+ #Porúbka

Jozef Nosáľ #SR dal Kríza Stredného Veku 8a+ #Porúbka

Jozef Nosáľ #SR dal Kríza Stredného Veku 8a+ #Porúbka

Adam Fiala #CR dal Kríza Stredného Veku 8a+ #Porúbka

Adam Fiala #CR dal Kríza Stredného Veku 8a+ #Porúbka

Petra Burkotová #CR dala Poseidón 8a #Porúbka

Petra Burkotová #CR dala Poseidón 8a #Porúbka

Robert Luby #SR dal Kríza stredného veku 8a+ #Porúbka

Robert Luby #SR dal Kríza stredného veku 8a+ #Porúbka