Nova bouldrovka v Kosiciach http://www.t2boulder.sk/2012/03/27/vitame-vas/

Nova bouldrovka v Kosiciach http://www.t2boulder.sk/2012/03/27/vitame-vas/

http://www.t2boulder.sk/2012/03/27/vitame-vas/