Vynimka pre Zamutovské skaly a Podskalku

Vynimka pre Zamutovské skaly a Podskalku

http://james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=7401&akcia=1

http://james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=7401&akcia=1