Richard “Riči” Nyéki #SR dal Umenie pretekať v daždi 8a+ #Kalvária

Richard “Riči” Nyéki #SR dal Umenie pretekať v daždi 8a+ #Kalvária