Další průšvih ferratových setů http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013030005

Další průšvih ferratových setů http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013030005

http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013030005