Mára Holeček a Zdeněk Hrubý, Talung: Prvovýstup v alpském stylu http://www.

Mára Holeček a Zdeněk Hrubý, Talung: Prvovýstup v alpském stylu http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013050021

http://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2013050021