Štefan Bednár #SR dal Alkáč, ale kdeže 8a, Boulder Skok 8a+, Divá sviňa na PP 8a+/8b #Vernar

Štefan Bednár #SR dal Alkáč, ale kdeže 8a, Boulder Skok 8a+, Divá sviňa na PP 8a+/8b #Vernar