Edita Vopatová #CR dala Marroncita 8b #Oliana

Edita Vopatová #CR dala Marroncita 8b #Oliana

Kubo Kováčik #SR dal Blanquita 8c+ #Oliana

Kubo Kováčik #SR dal Blanquita 8c+ #Oliana

Jan Jeliga #CR dal T-1 Full Equip 8b+ #Oliana

Jan Jeliga #CR dal T-1 Full Equip 8b+ #Oliana

Kubo Kováčik #SR dal Joe blau 8c+ #Oliana

Kubo Kováčik #SR dal Joe blau 8c+ #Oliana

Petr “Pen” Šindel #CR dal La Marroncita L2 8b #Oliana

Petr “Pen” Šindel #CR dal La Marroncita L2 8b #Oliana

Petr “Pen” Šindel #CR dal De Picos Pardos 8b #Oliana

Petr “Pen” Šindel #CR dal De Picos Pardos 8b #Oliana

Denis Pail #CR dal Mind Control 8c #Oliana

Denis Pail #CR dal Mind Control 8c #Oliana

Ondřej Slezák #CR dal De Picos Pardos 8b #Oliana

Ondřej Slezák #CR dal De Picos Pardos 8b #Oliana

Denis Pail #CR dal Joe Blau 8c+ #Oliana

Denis Pail #CR dal Joe Blau 8c+ #Oliana

Ondra Slezák #CR dal Misha 8a #Oliana

Ondra Slezák #CR dal Misha 8a #Oliana