Radek Brajer #CR dal La Giraffe 8a #StLégerDuVentoux

Radek Brajer #CR dal La Giraffe 8a #StLégerDuVentoux

Radek Brajer #CR dal Ca Jette.com 8a #StLégerDuVentoux

Radek Brajer #CR dal Ca Jette.com 8a #StLégerDuVentoux

Markéta Janošová #CR dala Slip Bouze 8a #StLégerDuVentoux

Markéta Janošová #CR dala Slip Bouze 8a #StLégerDuVentoux

Eliška Adamovská #CR dala Profésseur Baba 8a+ (FL) #StLégerDuVentoux

Eliška Adamovská #CR dala Profésseur Baba 8a+ (FL) #StLégerDuVentoux

Martin Šifra #CR dal Slip Bouze 8a #StLégerDuVentoux

Martin Šifra #CR dal Slip Bouze 8a #StLégerDuVentoux

Iva Vejmolová #CR dala La Gouverne Mentale 8b+, Spit Blue 8a #StLégerDuVentoux

Iva Vejmolová #CR dala La Gouverne Mentale 8b+, Spit Blue 8a #StLégerDuVentoux

Sabina Večeřová #CR dala Slip Bouze 8a, La Prince Du Latique 8a+, Sault Qui Peut 8a #StLégerDuVentoux

Sabina Večeřová #CR dala Slip Bouze 8a, La Prince Du Latique 8a+, Sault Qui Peut 8a #StLégerDuVentoux

Iva Vejmolová #CR dala Le Concept 8b+ #StLégerDuVentoux

Iva Vejmolová #CR dala Le Concept 8b+ #StLégerDuVentoux

Adam Ondra #CR dal Eagle 4 9b (FA) #StLégerDuVentoux

Adam Ondra #CR dal Eagle 4 9b (FA) #StLégerDuVentoux

Adam Ondra #CR dal Super Crackinette 9a+ (FL), La Castagne 9a+ (FA) #StLégerDuVentoux

Adam Ondra #CR dal Super Crackinette 9a+ (FL), La Castagne 9a+ (FA) #StLégerDuVentoux